5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 

La tela asfàltica ha estat el material predominant en la impermeabilització de cobertes de tot tipus durant molts anys. I avui en dia l'evolució d'aquest material -les làmines elastomèriques amb armadura de fibra de polièster o de fibra de vidre- continua sent el material més adequat per impermeabilitzar terrats i terrasses, atès que ofereix la major resistència a l'ús i la millor relació qualitat / preu.

A continuació desmuntem alguns mites de la tela asfàltica i detallem els avantatges i característiques de la impermeabilització amb aquest material (bé, amb làmines elastomèriques), enfront d'altres sistemes, com la pintura impermeabilitzant, la pintura de cautxú i les làmines de butil (o EPDM).

Impermeabilització amb tela asfàltica (làmines elastomèriques)Impermeabilització amb làmines elastomèriques (tela asfàltica)

La mala premsa de la tela asfàltica

La tela asfàltica va començar a tenir mala reputació com a material d'impermeabilització causa de l'ús de materials de baixa qualitat i d'una aplicació inadequada, sobretot durant el boom immobiliari dels 90 i de principis d'aquest segle.

Pel que fa a la qualitat del material, cal destacar que les antigues teles asfàltiques no tenien armadura interior que dificultés l'aparició d'esquerdes i forats, i que les protegís d'irregularitats del terreny. En canvi les modernes làmines elastomèriques sí que compten amb aquesta protecció davant la flexotracció i fins i tot el trànsit de vehicles, de manera que són molt més resistents.

A més, les antigues teles asfàltiques patien més amb el pas del temps, atès que la calor intensa i l'acció del sol les estovava, i les baixes temperatures podien endurir-les fins a esquerdar-les. Això no succeeix amb les làmines elastomèriques, que poden suportar temperatures de més de 50ºC i de fins a -30ºC sense patir cap tipus de dany.

D'altra banda, la instal·lació d'aquest material per mans inexpertes va provocar una ràpida aparició de goteres i filtracions a les cobertes d'edificis pràcticament nous. I poques coses hi ha més molestes que tenir goteres...

Exemples d'impermeabilització amb tela asfàltica

Avantages de la impermeabilització amb tela asfàltica

Avui en dia les velles teles asfàltiques ja no es fabriquen, de manera que quan parlem d'aquest sistema en realitat la impermeabilització es realitza amb làmines elastomèriques.

El principal avantatge d'aquest sistema enfront de les membranes de poliuretà, la pintura impermeabilitzant o les làmines de butil és la seva capacitat d'impermeabilització total en qualsevol circumstància, la seva resistència a les condicions climatològiques i que suporten el trànsit freqüent, i fins i tot de vehicles pesants, sense major problema.

Això sí, per aconseguir una impermeabilització completa i segura, l'aplicació d'aquest material s'ha de realitzar per tècnics especialitzats i amb experiència per detectar els punts crítics de la impermeabilització, com baixants d'aigua, zones perimetrals i angles, zones de trànsit intens ...

Aplicació de la tela asfàltica (lámines elastomèriques)

El procés d'impermeabilització amb làmines elastomèriques s'ha de fer sobre una superfície regular, neta i seca.

Cal destacar que per a una impermeabilització garantida s'ha de cobrir totalment el terrat o terrassa, atès que no és un sistema adequat per a posar pegats en una sola zona. No obstant, si podem detectar per on es filtra l'aigua de forma concreta, es pot reparar aquesta filtració mitjançant altres mètodes.

Fases en l'aplicació de làmines elastomèriques d'impermeabilització:

• Si la superfície és irregular, és recomanable l'aplicació d'una capa de ciment M-80 per a regularitzar la base.

Planchel de regulación previo a la impermeabilizaciónCapa de regularització prèvia a la impermeabilització
• Imprimació asfàltica prèvia a l'aplicació de la primera làmina elastomèrica. El seu objectiu és aconseguir una adherència perfect d'aquesta primera capa d'impermeabilització.
• Aplicació de làmina elastomèrica de 4kg/m2, de la marca Danosa, amb armadura de fibra de vidre i termosoldada.

Primera capa de tela asfáltica (lámina elastomérica)Primera capa de tela asfàltica (làmina elastomèrica)
• Aplicació d'una segona làmina elastomèrica de 4kg/m2, de la marca Danosa, amb armadura de fibra de polièster i termosoldada. Aquesta segona placa s'aplica solapada al 50% i pot tenir un acabat mineral trepitjable, de manera que, en cobertes de baix trànsit, com poden ser naus industrials o terrats comunitaris, no caldria pavimentar la coberta. D'aquesta manera s'aconsegueix un estalvi en mà d'obra i materials de construcció.

Segunda capa de tela asfáltica al 50%Segona capa de tela asfàltica al 50%
• Instal·lació de reforç perimetral. Les làmines elastomèriques han de pujar per la paret entre 30 i 50cm. Per evitar filtracions en el perímetre i per les parets, recomanem instal·lar un perfil d'alumini fixat mecànicament i segellat amb massilla especial Elastydan PU40.

Refuerzo perimetral de la impermeabilizaciónReforç perimetral de la impermeabilització

• Prova d'estanqueïtat per garantir que no es produeix cap tipus de filtració. Prueba de estanqueidadProva d'estanqueïtat

És molt important que el material sigui de molt bona qualitat, per això fem servir materials Danosa, líders en el mercat de productes impermeabilitzants i que ofereixen una garantia de 10 anys en els seus làmines elastomèriques.

És molt important també que les dues capes estiguin solapades la 50% i molt ben enganxades entre elles. D'aquesta manera no es produirà cap filtració i la impermeabilització serà total i perfecta.

Vida útil de la impermeabilització amb tela asfàltica

Tot i que la garantia de fàbrica de les làmines elastomèriques és de 10 anys, una impermeabilització ben feta amb aquest material pot durar més de 30 anys. Si l'aplicació es realitza de la forma adequada i tenint en compte els punts crítics que hem esmentat (sobretot desguassos i perímetre, però també l'assentament de maquinària com la d'aire condicionat, zones amb angles, claraboies i portes) no hem de tenir cap problema de filtracions en moltíssims anys.

Per protegir la impermeabilització de la coberta haurem de tenir especial cura en no perforar el sòl ni les parets. I si cal, haurem d'aplicar massilla aïllant acuradament per tapar les perforacions.

Altres sistemes d'impermeabilització: Membrana de poliuretà, pintures impermeabilitzants i làmines de butil o EPDM

Impermeabilització amb membrana de poliuretà

La impermeabilització amb membrana de poliuretà consisteix a aplicar un revestiment de poliuretà líquid per tota la coberta.
Aquesta "pintura" es converteix en una membrana sòlida quan queda seca. És impermeable i resistent a la radiació ultraviolada del sol. No produeix juntes i evites aixecar el terra de la terrassa, cosa que pot redundar en un estalvi econòmic. En línies generals és un sistema més econòmic que el EPDM, però més car que les làmines elastomèriques.

Aquesta solució d'impermeabilització és vàlida per a cobertes no transitables, atès que són poc resistents al trànsit de persones i es pot perforar amb facilitat.

Per conferir duresa enfront del trànsit, es poden instal·lar rajoles sobre, però haurem de protegir llavors la làmina de poliuretà amb una làmina de rajoles de cautxú.

També hem de tenir en compte que, si a la coberta hi ha instal·lades plaques solars, la fugida de líquid anticongelant pot danyar greument la membrana de poliuretà.

Impermeabilització con pintura impermeabilitzant

Adiferència de la membrana de poliuretà, la pintura impermeabilitzant té com a component principal el cautxú.
Aquest mètode és més econòmic que qualsevol altre atès que es pot aplicar en qualsevol superfície (sempre que estigui neta i seca) i consisteix simplement a estendre la pintura a corró. I és vàlid per reparar de manera temporal les filtracions en una zona concreta, però no per impermeabilitzar d'una manera duradora una superfície àmplia.

S'han d'aplicar tres mans de pintura, deixant assecar les capes un mínim de vuit hores entre cada aplicació.

El seu principal desavantatge és la durabilitat, atès que s'han d'aplicar més capes cada dos o tres anys. I no és gens resistent al trànsit més o menys intens.

Impermeabilització amb làmines de butil o EPDM

El EPDM és un tipus de cautxú elàstic format per etilè, propilè i diè que s'utilitza per impermeabilitzar una terrassa, amb bons resultats.

Una de les seves avantatges és que es pot subministrar pràcticament a mida, de manera que evites que hi hagi juntes. En principi, la seva durada abans de degradar-és superior a la de les làmines elastomèriques. I com està fabricat amb cautxú reciclat, quan claves un cargol sobre el EPDM l'apretes i queda estanc.

Com a desavantatges trobem que la seva aplicació flotant (no va enganxat a terra) pot provocar que qualsevol filtració d'aigua per zones adjacents, com ara per les parets perimetrals, trobi un camí sota la làmina i acabi produint goteres.
I a més, és el sistema més car de tots els que hem esmentat.

terrat impermeabilitzar amb butil, i repara amb làmines elastomèriques per filtracions als 3 anysTerrat impermeabilitzar amb butil, i repara amb làmines elastomèriques per filtracions als 3 anys

Si a més de'impermeabilitzar una coberta necessita realitzar una aplicació de morter nivellador a Barcelona, contacti amb Cristian Paviment.

Si necessita impermeabilitzar una coberta, contacti amb nosaltres:

Telèfon 93 336 78 26 / 639 373 426

e-mail: [email protected]

Imteyma: 40 anys impermeabilitzant cobertes i reparant goteres amb làmines elastomèriques (tela asfàltica) ens avalen