Instal·lació de cobertes vegetals a tot Catalunya

En Imteyma impermeabilitzacions tenim una àmplia experiència en la impermeabilització de terrats i la instal·lació de cobertes vegetals. Amb l'aplicació de tela asfàltica d'alta qualitat de la marca Danosa, vam aconseguir un aïllament perfecte del terrat, amb una garantia d'impermeabilització duradora. I la coberta vegetal li confereix a més un aïllament tèrmic i acústic extra. A més, contribueix a la regeneració de l'oxigen i una millor qualitat de l'aire.

La nostra manera de treball persegueix la màxima satisfacció i comoditat del client. Per això tenim molt en compte les necessitats de les comunitats de veïns, i vam trobar solucions econòmiques i amb la màxima garantia.

Avantatges de les cobertes vegetals

La coberta plana enjardinada intensiva de Danosa s'aplica amb un desnivell mínim de l'1%, i medianto dos sistemes diferents, que garanteixen el drenatge i la impermeabilització

Sistema de coberta vegetal adherida:

  • Redueix els riscos de danys mecànics que afecten l'estanquitat de la membrana i facilita la seva localització si fos el cas.

    Sistema de coberta vegetal bicapa:
  • Asseguren millor l'estanquitat en portar doble solapament.

  • La combinació d'una làmina amb armadura de fibra de vidre i una altra amb armadura de feltre de polièster aporta a la membrana les millors prestacions: estabilitat dimensional i resistència mecànica.

La cubierta enjardinada:

  • Influeix positivament en el microclima urbà, retenint humitat que retorna gradualment a l'ambient.

  • Amorteix el soroll ambiental.

  • Redueix la capa d'aigua que suporten les canalitzacions urbanes.

  • Integra l'edifici en l'entorn.

Normativa

UNE 104-402 / 96, Membrana GA-1.
Compleix els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (C.T.E.).
Marcat CE de làmines.
Disposa d'DIT Esterdan PENDENT ZERO Nº 550/10.

Contacti amb Imteyma impermeabilitzacions. Impermeabilizaremos la seva coberta i la convertirem en un jardí.

 

Si necessita impermeabiltizar el terrat o fer una coberta vegetal, contacti amb nosaltres:

Telèfon 93 336 78 26 / 93 336 02 47

e-mail: [email protected]

Imteyma: 40 anys aïllant cobertes mitjançant la impermeabilització amb tela asfàltica elastomèrica i construint cobertes vegetals ens avalen