Impermeabilitzar la coberta de l'edifici és imprescindible per evitar problemes de filtracions.

Imteyma realitza treballs d'impermeabilització amb tela asfàltica elastomèrica d'alta qualitat (de la marca Danosa) en cobertes de tot tipus: Terrats comunitaris, terrasses particulars, terrats, cobertes industrials, cobertes transitables, cobertes no transitables, cobertes invertides.

I amb diversos acabats: tela asfàltica transitable, rajola fina, gres, paviment imprès, paviment flotant, làmina jardí, paviment transitable de rodament, etc. També instal·lem tela asfàltica aïllant per a un major aïllament de les condicions climàtiques extremes (tant fred com calor).

Especialistes en impermeabilització a BarcelonaEspecialistes en impermeabilització a Barcelona

La tela asfàltica ha estat el material predominant en la impermeabilització de cobertes de tot tipus durant molts anys. I avui en dia l'evolució d'aquest material -les làmines elastomèriques amb armadura de fibra de polièster o de fibra de vidre- continua sent el material més adequat per impermeabilitzar terrats i terrasses, atès que ofereix la major resistència a l'ús i la millor relació qualitat / preu.

A continuació desmuntem alguns mites de la tela asfàltica i detallem els avantatges i característiques de la impermeabilització amb aquest material (bé, amb làmines elastomèriques), enfront d'altres sistemes, com la pintura impermeabilitzant, la pintura de cautxú i les làmines de butil (o EPDM).

Impermeabilització amb tela asfàltica (làmines elastomèriques)Impermeabilització amb làmines elastomèriques (tela asfàltica)

La mala premsa de la tela asfàltica

La tela asfàltica va començar a tenir mala reputació com a material d'impermeabilització causa de l'ús de materials de baixa qualitat i d'una aplicació inadequada, sobretot durant el boom immobiliari dels 90 i de principis d'aquest segle.

Pel que fa a la qualitat del material, cal destacar que les antigues teles asfàltiques no tenien armadura interior que dificultés l'aparició d'esquerdes i forats, i que les protegís d'irregularitats del terreny. En canvi les modernes làmines elastomèriques sí que compten amb aquesta protecció davant la flexotracció i fins i tot el trànsit de vehicles, de manera que són molt més resistents.

A més, les antigues teles asfàltiques patien més amb el pas del temps, atès que la calor intensa i l'acció del sol les estovava, i les baixes temperatures podien endurir-les fins a esquerdar-les. Això no succeeix amb les làmines elastomèriques, que poden suportar temperatures de més de 50ºC i de fins a -30ºC sense patir cap tipus de dany.

D'altra banda, la instal·lació d'aquest material per mans inexpertes va provocar una ràpida aparició de goteres i filtracions a les cobertes d'edificis pràcticament nous. I poques coses hi ha més molestes que tenir goteres...

Exemples d'impermeabilització amb tela asfàltica

Avantages de la impermeabilització amb tela asfàltica

Avui en dia les velles teles asfàltiques ja no es fabriquen, de manera que quan parlem d'aquest sistema en realitat la impermeabilització es realitza amb làmines elastomèriques.

El principal avantatge d'aquest sistema enfront de les membranes de poliuretà, la pintura impermeabilitzant o les làmines de butil és la seva capacitat d'impermeabilització total en qualsevol circumstància, la seva resistència a les condicions climatològiques i que suporten el trànsit freqüent, i fins i tot de vehicles pesants, sense major problema.

Això sí, per aconseguir una impermeabilització completa i segura, l'aplicació d'aquest material s'ha de realitzar per tècnics especialitzats i amb experiència per detectar els punts crítics de la impermeabilització, com baixants d'aigua, zones perimetrals i angles, zones de trànsit intens ...

Aplicació de la tela asfàltica (lámines elastomèriques)

El procés d'impermeabilització amb làmines elastomèriques s'ha de fer sobre una superfície regular, neta i seca.

Cal destacar que per a una impermeabilització garantida s'ha de cobrir totalment el terrat o terrassa, atès que no és un sistema adequat per a posar pegats en una sola zona. No obstant, si podem detectar per on es filtra l'aigua de forma concreta, es pot reparar aquesta filtració mitjançant altres mètodes.

Fases en l'aplicació de làmines elastomèriques d'impermeabilització:

• Si la superfície és irregular, és recomanable l'aplicació d'una capa de ciment M-80 per a regularitzar la base.

Planchel de regulación previo a la impermeabilizaciónCapa de regularització prèvia a la impermeabilització
• Imprimació asfàltica prèvia a l'aplicació de la primera làmina elastomèrica. El seu objectiu és aconseguir una adherència perfect d'aquesta primera capa d'impermeabilització.
• Aplicació de làmina elastomèrica de 4kg/m2, de la marca Danosa, amb armadura de fibra de vidre i termosoldada.

Primera capa de tela asfáltica (lámina elastomérica)Primera capa de tela asfàltica (làmina elastomèrica)
• Aplicació d'una segona làmina elastomèrica de 4kg/m2, de la marca Danosa, amb armadura de fibra de polièster i termosoldada. Aquesta segona placa s'aplica solapada al 50% i pot tenir un acabat mineral trepitjable, de manera que, en cobertes de baix trànsit, com poden ser naus industrials o terrats comunitaris, no caldria pavimentar la coberta. D'aquesta manera s'aconsegueix un estalvi en mà d'obra i materials de construcció.

Segunda capa de tela asfáltica al 50%Segona capa de tela asfàltica al 50%
• Instal·lació de reforç perimetral. Les làmines elastomèriques han de pujar per la paret entre 30 i 50cm. Per evitar filtracions en el perímetre i per les parets, recomanem instal·lar un perfil d'alumini fixat mecànicament i segellat amb massilla especial Elastydan PU40.

Refuerzo perimetral de la impermeabilizaciónReforç perimetral de la impermeabilització

• Prova d'estanqueïtat per garantir que no es produeix cap tipus de filtració. Prueba de estanqueidadProva d'estanqueïtat

És molt important que el material sigui de molt bona qualitat, per això fem servir materials Danosa, líders en el mercat de productes impermeabilitzants i que ofereixen una garantia de 10 anys en els seus làmines elastomèriques.

És molt important també que les dues capes estiguin solapades la 50% i molt ben enganxades entre elles. D'aquesta manera no es produirà cap filtració i la impermeabilització serà total i perfecta.

Vida útil de la impermeabilització amb tela asfàltica

Tot i que la garantia de fàbrica de les làmines elastomèriques és de 10 anys, una impermeabilització ben feta amb aquest material pot durar més de 30 anys. Si l'aplicació es realitza de la forma adequada i tenint en compte els punts crítics que hem esmentat (sobretot desguassos i perímetre, però també l'assentament de maquinària com la d'aire condicionat, zones amb angles, claraboies i portes) no hem de tenir cap problema de filtracions en moltíssims anys.

Per protegir la impermeabilització de la coberta haurem de tenir especial cura en no perforar el sòl ni les parets. I si cal, haurem d'aplicar massilla aïllant acuradament per tapar les perforacions.

Altres sistemes d'impermeabilització: Membrana de poliuretà, pintures impermeabilitzants i làmines de butil o EPDM

Impermeabilització amb membrana de poliuretà

La impermeabilització amb membrana de poliuretà consisteix a aplicar un revestiment de poliuretà líquid per tota la coberta.
Aquesta "pintura" es converteix en una membrana sòlida quan queda seca. És impermeable i resistent a la radiació ultraviolada del sol. No produeix juntes i evites aixecar el terra de la terrassa, cosa que pot redundar en un estalvi econòmic. En línies generals és un sistema més econòmic que el EPDM, però més car que les làmines elastomèriques.

Aquesta solució d'impermeabilització és vàlida per a cobertes no transitables, atès que són poc resistents al trànsit de persones i es pot perforar amb facilitat.

Per conferir duresa enfront del trànsit, es poden instal·lar rajoles sobre, però haurem de protegir llavors la làmina de poliuretà amb una làmina de rajoles de cautxú.

També hem de tenir en compte que, si a la coberta hi ha instal·lades plaques solars, la fugida de líquid anticongelant pot danyar greument la membrana de poliuretà.

Impermeabilització con pintura impermeabilitzant

Adiferència de la membrana de poliuretà, la pintura impermeabilitzant té com a component principal el cautxú.
Aquest mètode és més econòmic que qualsevol altre atès que es pot aplicar en qualsevol superfície (sempre que estigui neta i seca) i consisteix simplement a estendre la pintura a corró. I és vàlid per reparar de manera temporal les filtracions en una zona concreta, però no per impermeabilitzar d'una manera duradora una superfície àmplia.

S'han d'aplicar tres mans de pintura, deixant assecar les capes un mínim de vuit hores entre cada aplicació.

El seu principal desavantatge és la durabilitat, atès que s'han d'aplicar més capes cada dos o tres anys. I no és gens resistent al trànsit més o menys intens.

Impermeabilització amb làmines de butil o EPDM

El EPDM és un tipus de cautxú elàstic format per etilè, propilè i diè que s'utilitza per impermeabilitzar una terrassa, amb bons resultats.

Una de les seves avantatges és que es pot subministrar pràcticament a mida, de manera que evites que hi hagi juntes. En principi, la seva durada abans de degradar-és superior a la de les làmines elastomèriques. I com està fabricat amb cautxú reciclat, quan claves un cargol sobre el EPDM l'apretes i queda estanc.

Com a desavantatges trobem que la seva aplicació flotant (no va enganxat a terra) pot provocar que qualsevol filtració d'aigua per zones adjacents, com ara per les parets perimetrals, trobi un camí sota la làmina i acabi produint goteres.
I a més, és el sistema més car de tots els que hem esmentat.

terrat impermeabilitzar amb butil, i repara amb làmines elastomèriques per filtracions als 3 anysTerrat impermeabilitzar amb butil, i repara amb làmines elastomèriques per filtracions als 3 anys

Si a més de'impermeabilitzar una coberta necessita realitzar una aplicació de morter nivellador a Barcelona, contacti amb Cristian Paviment.

Si necessita impermeabilitzar una coberta, contacti amb nosaltres:

Telèfon 93 336 78 26 / 639 373 426

e-mail: [email protected]

Imteyma: 40 anys impermeabilitzant cobertes i reparant goteres amb làmines elastomèriques (tela asfàltica) ens avalen

Impermeabilizar la cubierta del edificio es imprescindible para evitar problemas de filtraciones.

Imteyma realiza trabajos de impermeabilización con tela asfáltica elastomérica de alta calidad (de la marca Danosa) en cubiertas de todo tipo: Terrados comunitarios, terrazas particulares, azoteas, cubiertas industriales, cubiertas transitables, cubiertas no transitables, cubiertas invertidas.

Y con diversos acabados: tela asfáltica transitable, rasilla fina, gres, pavimento impreso, pavimento flotante, lámina jardín, pavimento transitable de rodadura, etc. También instalamos tela asfáltica aislante para un mayor aislamiento de las condiciones climáticas extremas (tanto frío como calor).

Especialistas en impermeabilización en BarcelonaEspecialistas en impermeabilización en Barcelona

Soluciones de impermeabilización en Barcelona y provincia

40 años evitando o eliminando goteras por toda Catalunya mediante la impermeabilización con láminas elastoméricas de la más alta calidad nos avalan. Eliminamos goteras, humedades y filtraciones mediante la impermeabilización de cubiertas, azoteas, terrazas y terrados comunitarios en el Área Metropolitana de Barcelona:
Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental.

Empresa de impermeabilizaciones en BarcelonaEmpresa de impermeabilizaciones en Barcelona

En tu ciudad:
Badalona, Barbera del Valles, Barcelona, Castelldefels, Cerdanyola, Cornella, Cubelles, El Prat de Llobregat, Esplugues, Abrera, Begues, Olesa, Torrelles, Sant Vicenç, Sant Feliu, Granollers, Hospitalet del Llobregat, Mataró, Mollet del Vallés, Montcada i Reixach, Rubí, Sabadell, Sant Boi, Sant Cugat del Valles, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Adrià, Sant Feliu de Llobregat, Sitges, Sta. Coloma de Gramenet, Terrassa, Vendrell, Vic, Vilafranca del Penedes, Viladecans, Vilanova i la Geltru.

Si necesita impermeabilizar su cubierta en el área metropolitana de Barcelona, llámenos: 93 336 78 26 / 639 373 426.

Impermeabilización de cubiertas en todo el área metropolitana de Barcelona: Baix Llobregat, Garraf, Barcelonès, Vallès Oriental y Occidental, y Maresme.

Todo tipo de trabajos en altura

Listado de servicios que ofrece Imteyma en todo tipo de cubiertas:

• Impermeabilización con tela asfáltica elastomérica acabada con gres o rasilla fina.

• Impermeabilización con tela asfáltica elastomérica acabada con pavimento impreso.

• Impermeabilización con tela asfáltica elastomérica acabada con pavimento flotante.

• Impermeabilización con tela asfáltica elastomérica acabada con pavimento transitable para rodadura.

• Impermeabilización con tela asfáltica elastomérica y aislamiento térmico.

• Impermeabilización con tela asfáltica elastomérica con aislamiento térmico y grava.

• Impermeabilización con tela asfáltica elastomérica con lámina jardín.

• Impermeabilización y realización de cubiertas vegetales.

• Impermeabilización de techos de aparcamientos subterráneos.

• Instalación de líneas de vida.

• Retirada de amianto (techos de uralita).

• Todo tipo de trabajos verticales sin andamios.

• Rehabilitación de fachadas.

• Mantenimiento de cubiertas industriales.

La tela asfáltica ha sido el material predominante en la impermeabilización de cubiertas de todo tipo durante muchos años. Y hoy en día la evolución de este material -las láminas elastoméricas con armadura de fibra de poliéster o de fibra de vidrio- continúa siendo el material más adecuado para impermeabilizar azoteas y terrazas, dado que ofrece la mayor resistencia al uso y la mejor relación calidad/precio.

A continuación desmontamos algunos mitos de la tela asfáltica y detallamos las ventajas y características de la impermeabilización con este material (bueno, con láminas elastoméricas), frente a otros sistemas, como la pintura impermeabilizante, la pintura de caucho y las láminas de butilo (o EPDM).

Impermeabilización con láminas elastoméricas (tela asfáltica)Impermeabilización con láminas elastoméricas (tela asfáltica)

La mala prensa de la tela asfáltica

La tela asfáltica comenzó a tener mala reputación como material de impermeabilización debido al uso de materiales de baja calidad y a una aplicación inadecuada, sobre todo durante el boom inmobiliario de los 90 y de principios de este siglo.

En cuanto a la calidad del material, hay que destacar que las antiguas telas asfálticas no tenían armadura interior que dificultara la aparición de grietas y agujeros, y que las protegiera de irregularidades del terreno. En cambio las modernas láminas elastoméricas sí que cuenta con esa protección ante la flexotracción e incluso el tránsito de vehículos, de modo que son mucho más resistentes.

Además, las antiguas telas asfálticas sufrían más con el paso del tiempo, dado que el calor intenso y la acción del sol las ablandaba, y las bajas temperaturas podían endurecerlas hasta agrietarlas. Esto no sucede con las láminas elastoméricas, que pueden soportar temperaturas de más de 50ºC y de hasta -30ºC sin sufrir ningún tipo de daño.

Por otra parte, la instalación de este material por manos inexpertas provocó una pronta aparición de goteras y filtraciones en las cubiertas de edificios prácticamente nuevos. Y pocas cosas hay más molestas que tener goteras…

Ventajas de la impermeabilización con tela asfáltica

Hoy en día las viejas telas asfálticas ya no se fabrican, de modo que cuando hablamos de este sistema en realidad la impermeabilización se realiza con láminas elastoméricas.

La principal ventaja de este sistema frente a las membranas de poliuretano, la pintura impermeabilizante o las láminas de butilo es su capacidad de impermeabilización total en cualquier circunstancia, su resistencia a las condiciones climatológicas y que soportan el tránsito frecuente, e incluso de vehículos pesados, sin mayor problema.

Eso sí, para conseguir una impermeabilización completa y segura, la aplicación de este material debe realizarse por técnicos especializados y con experiencia para detectar los  puntos críticos de la impermeabilización, como desagües, zonas perimetrales y ángulos, zonas de tráfico intenso...

Aplicación de la tela asfáltica (láminas elastoméricas)

El proceso de impermeabilización con láminas elastoméricas debe realizarse sobre una superficie regular, limpia y seca.

Cabe destacar que para una impermeabilización garantizada se debe cubrir toda la azotea o terraza, dado que no es un sistema adecuado para parchear una sola zona. No obstante, si podemos detectar por donde se filtra el agua de forma concreta, se puede reparar esa filtración mediante otros métodos.

Fases en la aplicación de láminas elastoméricas de impermeabilización:

• Si la superficie es irregular, es recomendable la aplicación de un planchel de cemento M-80 para regularizar la base.

Planchel de regulación previo a la impermeabilizaciónPlanchel de regulación previo a la impermeabilización
• Imprimación asfáltica previa a la aplicación de la primera lámina elastomérica. Su objetivo es conseguir un agarre perfecto de esta primera capa de impermeabilización.
• Aplicación de lámina elastomérica de 4kg/m2, de la marca Danosa, con armadura en fibra de vidrio y termosoldada.

Primera capa de tela asfáltica (lámina elastomérica)Primera capa de tela asfáltica (lámina elastomérica)
• Aplicación de una segunda lámina elastomérica de 4kg/m2, de la marca Danosa, con armadura en fibra de poliéster y termosoldada. Esta segunda placa se aplica solapada al 50% y puede tener un acabado mineral pisable, de forma que, en cubiertas de bajo tránsito, como pueden ser naves industriales o azoteas comunitarias, no sería necesario pavimentar la cubierta. De este modo se consigue un ahorro en mano de obra y materiales de construcción.

Segunda capa de tela asfáltica al 50%Segunda capa de tela asfáltica al 50%
• Instalación de refuerzo perimetral. Las láminas elastoméricas deben subir por la pared entre 30 y 50cm. Para evitar filtraciones en el perímetro y por las paredes, recomendamos instalar un perfil de aluminio fijado mecánicamente y sellado con masilla especial Elastydan PU40.

Refuerzo perimetral de la impermeabilizaciónRefuerzo perimetral de la impermeabilización
• Prueba de estanqueidad para garantizar que no se produce ningún tipo de filtración.

 Prueba de estanqueidadPrueba de estanqueidad

Es muy importante que el material sea de muy buena calidad, por eso utilizamos materiales Danosa, líderes en el mercado de productos impermeabilizantes y que ofrecen una garantía de 10 años en sus láminas elastoméricas.

Es muy importante también que las dos capas estén solapadas la 50% y muy bien pegadas entre ellas. De este modo no se producirá ninguna filtración y la impermeabilización será total y perfecta.

Vida útil de la impermeabilización con tela asfáltica

Aunque la garantía de fábrica de las láminas elastoméricas es de 10 años, una impermeabilización bien hecha con este material puede durar más de 30 años. Si la aplicación se realiza de la forma adecuada y teniendo en cuenta los puntos críticos que hemos mencionado (sobre todo desagües y perímetro, pero también el asentamiento de maquinaria como la de aire acondicionado, zona scon ángulos, claraboyas y puertas) no debemos tener ningún problema de filtraciones en muchísimos años.

Para proteger la impermeabilización de la cubierta deberemos tener especial cuidado en no perforar el suelo ni las paredes. Y si es necesario, deberemos aplicar masilla aislante cuidadosamente para tapar las perforaciones.

Ejemplos de impermeabilización con tela asfáltica

✓ Impermeabilización en el Eixample (Barcelona)

✓ Reparación de filtraciones en un balcón

✓ Impermeabilización de cubierta en Sant Cugat del Vallés

✓ Impermeabilización de azotea en Castelldefels

Hemos impermeabilizado cientos de cubiertas en 40 años. Si tiene goteras o filtraciones, póngase en contacto con nosotros. Le asesoraremos para encontrar la mejor solución... ¡y adiós goteras!

Otros sistemas de impermeabilización: Membrana de poliuretano, pinturas impermeabilizantes y láminas de butilo o EPDM

Impermeabilización con membrana de poliuretano

La impermeabilización con membrana de poliuretano consiste en aplicar un revestimiento de poliuretano líquido por toda la cubierta.
Esta “pintura” se convierte en una membrana sólida cuando queda seca. Es impermeable y resistente a la radiación ultravioleta del sol. No produce juntas y evitas levantar el suelo de la terraza, cosa que puede redundar en un ahorro económico. En líneas generales es un sistema más económico que el EPDM, pero más caro que las láminas elastoméricas.

Esta solución de impermeabilización es válida para cubiertas no transitables, dado que son poco resistentes al tránsito de personas y se puede perforar con facilidad.

Para conferirle dureza frente al tránsito, se pueden instalar baldosas encima, pero deberemos proteger entonces la lámina de poliuretano con una lámina de baldosas de caucho.

También debemos tener en cuenta que, si en la cubierta hay instaladas placas solares, la fuga de líquido anticongelante puede dañar gravemente la membrana de poliuretano.

Impermeabilización con pintura impermeabilizante

A diferencia de la membrana de poliuretano, la pintura impermeabilizante tiene como componente principal el caucho.
Este método es más económico que cualquier otro dado que se puede aplicar en cualquier superficie (siempre que esté limpia y seca) y consiste simplemente en extender la pintura a rodillo. Y es válido para reparar de forma temporal las filtraciones en una zona concreta, pero no para impermeabilizar de una forma duradera una superficie amplia.

Se deben aplicar tres manos de pintura, dejando secar las capas un mínimo de ocho horas entre cada aplicación.

Su principal desventaja es la durabilidad, dado que se deben aplicar más capas cada dos o tres años. Y no es nada resistente al tránsito más o menos intenso.

Impermeabilización con láminas de butilo o EPDM

El EPDM es un tipo de caucho elástico formado por etileno, propileno y dieno que se utiliza para impermeabilizar una terraza, con buenos resultados.

Una de sus ventajas es que se puede suministrar prácticamente a medida, de forma que evitas que haya juntas. En principio, su duración antes de degradarse es superior a la de las láminas elastoméricas. Y como está fabricado con caucho reciclado, cuando clavas un tornillo sobre el EPDM lo aprietas y queda estanco.

Como desventajas encontramos que su aplicación flotante (no va pegado al suelo) puede provocar que cualquier filtración de agua por zonas adyacentes, como por ejemplo por las paredes perimetrales, encuentre un camino bajo la lámina y acabe produciendo goteras.
Y además, es el sistema más caro de todos los que hemos mencionado.

Azotea impermeabilizado con butilo, y repara con láminas elastoméricas por filtraciones a los 3 añosAzotea impermeabilizado con butilo, y repara con láminas elastoméricas por filtraciones a los 3 años

Si además de impermeabilizar una cubierta necesita realizar una aplicación de mortero autonivelante en Barcelona, contacte con Cristian Paviment.

Si necesita impermeabilizar una cubierta (tanto reformas como obra nueva), contacte con nosotros:

Teléfono 93 336 78 26 / 639 373 426

e-mail: [email protected]

Imteyma: 40 años impermeabilizando cubiertas y reparando goteras con láminas elastomérica (tela asfáltica) nos avalan