Impermeabilització i Aïllament Tèrmic a la UAB (Cerdanyola del Vallés)

Realització dels treballs d'impermeabilització: Abril de 2017

Problema: Filtracions d'aigua en diversos punts de la coberta i pobre aïllament tèrmic. En una zona amb molta humitat i canvis bruscos de temperatura entre la nit i el dia.

Solució: Instal·lar un nou sistema d'impermeabilització, amb dues capes de làmines elastomèriques de qualitat superior (Danosa). I plaques de poliestirè com aïllament tèrmic.

Després de detectar diverses filtracions, es va decidir renovar totalment la impermeabilització de la coberta, sense retirar la base que hi havia. I aprofitar l'obra per instal·lar plaques d'aïllament tèrmic, que redundaran en una major protecció contra el fred i la calor, i un estalvi econòmic considerable, tant en aire condicionat com a calefacció.

La base sobre la qual vam realitzar els treballs d'impermeabilització i aïllament va ser una coberta acabada amb grava de granulometria molt baixa, anomenada ull de perdiu.

Fases dels treballs d'impermeabilització

El procés d'impermeabilització i aïllament tèrmic dels 700m2 d'aquesta última planta es va realitzar en poc més d'una setmana.
• Aplicació de planchel de ciment M-80 per a regularitzar la base.
• Imprimació asfàltica prèvia a l'aplicació de la primera làmina elastomèrica. El seu objectiu és aconseguir un adherència perfecte d'aquesta primera capa d'impermeabilització.
• Aplicació de làmina elastomèrica d'4kg / m2, de la marca Danosa, amb armadura de fibra de vidre i termosoldada.
• Aplicació d'una segona làmina elastomèrica de 4kg / m2, de la marca Danosa, amb armadura de fibra de polièster i termosoldada. Aquesta segona placa s'aplica solapada al 50% i té un acabat mineral. Amb aquest tipus d'aplicació la impermeabilització és perfecta.
• Instal·lació de malla geotèxtil 160 com a separador.
• Cobertura de l'espai amb plaques de poliestirè de 60 mm de gruix, per aconseguir un major aïllament tèrmic.
• Instal·lació d'una nova capa de malla geotèxtil 160 com a separador.
• Acabat en grava de cant rodat de riu.

Imatges d'impermeabilització amb aïllament tèrmic

Resultat: Fi de les filtracions, eliminació de les goteres, impermeabilització garantida i un aïllament tèrmic que redundarà en un major estalvi econòmic.