Reparació de filtracions en terrat Porcelanosa (Barcelona - Zona Franca)

Goteres en un terrat impermeabilitzades amb PVC i amb tela asfàltica

REALITZACIÓ DELS TREBALLS D'IMPERMEABILITZACIÓ: SETEMBRE DE 2017

Problema: Filtracions d'aigua en dos punts concrets de la coberta, a causa d'un ús intensiu: En un cas, en una zona impermeabilitzada amb PVC; i en l'altre, a la zona pròxima al respirador, impermeabilitzada amb tela asfàltica.

Solució: Reparar les zones danyades de la coberta de PVC i reforçar-les per evitar noves filtracions. I posar pegats a la zona de la tela asfàltica danyada.

Després de detectar diverses filtracions a la seu de Porcelanosa situada prop de l'IKEA de Barcelona-Gran Via, en una zona pròxima a la Zona Franca, analitzem l'estat de la coberta per determinar el lloc exacte de les filtracions i el seu motiu.

Filtració en coberta impermeabilitzada amb PVC

Després d'una inspecció metòdica detectem dos punts de filtració: el primer, en una zona d'accés a la coberta en què els operaris havien de saltar sobre la mateixa (una coberta impermeabilitzada amb PVC), des d'una alçada de poc més d'un metre. L'impacte freqüent de les botes dels operaris en saltar des de tal altura havia ocasionat diversos forats en el sistema d'impermeabilització.

La solució per a aquesta filtració va passar per reparar els forats amb el mateix material amb què s'havia impermeabilitzat la coberta (PVC, com dèiem) i instal·lar una sèrie de lloses Filtrón de la marca Danosa, de 10cm de gruix, per protegir la zona per on accedeixen els operaris i el passadís pel qual transiten.

Detalle del pasillo de losas filtron en Azotea Porcelanosa (Barcelona Zona Franca)

Filtració en coberta impermeabilitzada amb làmines elastomèriques (tela asfàltica)

La segona filtració es donava en una zona propera al respirador. En aquest cas, es tracta d'una zona de molt trànsit d'operaris, impermeabilitzada amb tela asfàltica fa uns 25 anys.

El trànsit constant i els treballs realitzats allà amb determinades eines havien deteriorat la impermeabilització, i detectem alguns punts per on es filtrava l'aigua, ocasionant goteres.

La solució va ser instal·lar dues noves capes de làmines elastomèriques (la segona acabada en gra ceràmic i amb major resistència al trànsit) en una àrea d'uns 20 m2 a tota la zona danyada.

Reparación de goteras en cubierta Porcelanosa (Barcelona Zona Franca)

FASES DELS TREBALLS D'IMPERMEABILITZACIÓ

El procés d'impermeabilització d'aquesta coberta es va realitzar en dos dies.

El primer dia vam reparar les filtracions a la zona de les làmines elastomèriques:

  • Imprimació asfàltica prèvia a l'aplicació de la primera làmina elastomèrica. El seu objectiu és aconseguir un adherència perfecte d'aquesta primera capa d'impermeabilització.
  • Aplicació de làmina elastomèrica d'3kg / m2, de la marca Danosa, amb armadura de fibra de vidre i termosoldada.
  • Aplicació d'una segona làmina elastomèrica de 4kg / m2, de la marca Danosa, amb armadura de fibra de polièster i termosoldada. Aquesta segona placa s'aplica solapada al 50% i té un acabat mineral. Amb aquest tipus d'aplicació la impermeabilització és perfecta.

El segon dia reparem la coberta de PVC i revisem l'estat de les claraboies:

  • Reparació de la coberta de PVC amb material especial de reparacions, en diverses aplicacions per conferir la duresa necessària, previ assecat de cada capa.
  • Instal·lació de reforç a la zona danyada.
  • Cobertura de l'espai amb plaques de poliestirè de 100 mm de gruix, per aconseguir una major protecció a la zona de major impacte ia la zona de pas.

IMATGES D'IMPERMEABILITZACIÓ A LA ZONA FRANCA

Resultat: Fi de les filtracions, eliminació de les goteres i més comoditat i seguretat per als operaris que accedeixen a aquesta zona de la coberta de la seu de Porcelanosa a Barcelona (Zona Franca).

En Imteyma impermeabilitzacions som especialistes en reparació de goteres i filtracions en terrats i cobertes industrials.